Can anyone translate this for me please? Cuisse la

jamaicangirl

Boonoonoonoos
https://www.flashlyrics.com/lyrics/les-aiglons/cuisse-la-32

kè-
Yo enmen
Yo pa sa wè sa
kè-
Yo enmen
Yo pa sa wè sa

kè-
Yo enmen
Yo pa sa wè sa

Wi piti pitiiiiiiiiiii

Kuis a poul (pou poul)
Kuis a kanna (na na)
Kuis a kòden (dendenn)
Kuis a bourik (ririk)
Kuis a mouton (ton ton)
Kuis a kochon (chon chon)
Kuis a lapen (pen pen)
Kuis a rakoun (koun koun)
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm

souflan-

Malélivé [pwen jan sanflé] (oh oh)
Mé mwen mwen an ka palé (oh oh)
Sé mwen ki ka di sa (oh oh)
Mwen Michel Nerplat (oh oh)
Mwen sav zòt enmen sa (oh oh)
Zòt ka adoré sa (oh oh)
Tou lé zom yo enmen sa (oh oh)
Mé wi yo enmen kuis (oh oh)
 
Top