https://www.flashlyrics.com/lyrics/l...s/cuisse-la-32

k-
Yo enmen
Yo pa sa w sa
k-
Yo enmen
Yo pa sa w sa

k-
Yo enmen
Yo pa sa w sa

Wi piti pitiiiiiiiiiii

Kuis a poul (pou poul)
Kuis a kanna (na na)
Kuis a kden (dendenn)
Kuis a bourik (ririk)
Kuis a mouton (ton ton)
Kuis a kochon (chon chon)
Kuis a lapen (pen pen)
Kuis a rakoun (koun koun)
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm
Kuis a fanm

souflan-

Malliv [pwen jan sanfl] (oh oh)
M mwen mwen an ka pal (oh oh)
S mwen ki ka di sa (oh oh)
Mwen Michel Nerplat (oh oh)
Mwen sav zt enmen sa (oh oh)
Zt ka ador sa (oh oh)
Tou l zom yo enmen sa (oh oh)
M wi yo enmen kuis (oh oh)